OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Podaci pružatelja usluga

 • Naziv pružatelja usluga: Hrabra pčelica d.o.o.
 • Registrirani ured pružatelja usluga: Viteza Mile Bošnjaka 32, 88240 Posušje, Bosna i Hercegovina
 • Predstavnik/voditelj Web trgovine: Andrea Romić Markota
 • JIB broj: 4272432740000
 • MBS: 64-01-0061-19
 • Broj upisa u nadležni sudski registar na Općinskom sudu u Širokom Brijegu: 064-0-Reg-19-000295 dana 10.09.2019. godine.
 • Kontakt pružatelja usluga i adresa e-pošte koja se obično koriste za održavanje kontakta s korisnicima: info@casmatino.ba
 • Telefonski broj: +387 (0) 63 479 005

1. Osnovne odredbe

Jamčimo Vam da ćete dobiti vrhunsku uslugu i ostvariti maksimalnu vrijednost za svoj novac.

Korisnik je fizička ili pravna osoba koja naručuje (stavlja u košaricu) jedan ili više proizvoda putem internet trgovine te ih plaća pouzećem, internet bankarstvom, virmanom (uplatnicom) u banci, pošti ili FINI.

Ako su u podacima o Korisniku upisani podaci pravne osobe, tada se Korisnikom smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom. Primateljem se smatra osoba kojoj se proizvod isporučuje ukoliko je različita od osobe Korisnika koja naručuje i plaća proizvod.

Internet trgovina podrazumijeva internet stranicu i internet trgovin www.casmatino.ba u vlasništvu tvrtke Hrabra pčelica d.o.o.

Internet trgovina omogućava Korisnicima kupnju proizvoda putem interneta.

Korištenjem internet trgovine Korisnik se obvezuje poštivati Opće uvjete i pristaje da se i na njega primjenjuju odredbe Općih uvjeta.

Prihvaćanjem Općih uvjeta Korisnik izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban i da ne postoje nikakve poznate mu zapreke naručivanju odnosno kupnji proizvoda putem internet trgovine.

2. Ograničenja korištenja i odgovornosti

Korištenje usluga internet trgovine dopušteno je isključivo poslovno sposobnim osobama, starijim od 18 godina. Tvrtka Hrabra pčelica d.o.o. zadržava pravo prestanka pružanja usluga, bez prethodne najave Korisnicima koji se ne pridržavaju odredbi Općih uvjeta.

Korisnik se obvezuje da neće:

 • koristiti internet trgovinu na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima
 • postavljati na stranice internet trgovine ili distribuirati putem iste bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na, štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično
 • mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na internet trgovini
 • koristiti internet trgovinu za kršenje prava trećih osoba, uključujući povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugih prava ili interesa trećih osoba
 • koristiti internet trgovinu za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima
 • postavljati ili distribuirati putem internet trgovine bilo kakav nelegalan softver, uključujući, ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane ili slično

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranicama internet trgovine ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka tvrtke Hrabra pčelica d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu tvrtki Hrabra pčelica d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani.

Korištenjem sadržaja internet trgovine Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja iste te prihvaća koristiti njen sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Tvrtka Hrabra pčelica d.o.o. u potpunosti se odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet trgovine, za bilo koje radnje Korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja internet trgovine, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internet trgovine.

Tvrtka Hrabra pčelica d.o.o. zadržava pravo ukidanja i izmjene sadržaja internet trgovine, te pravo ograničavanja pristupa internet trgovini, sve bez najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

Tvrtka Hrabra pčelica d.o.o. neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti internet trgovine zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

Tvrtka Hrabra pčelica d.o.o. zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga.

3. Naručivanje proizvoda

Web stranica www.casmatino.ba nudi dječje podloge Casmatino.

Cijene su izražene u bosanskim konvertibilnim markama (BAM/km).

Korisnik stavlja u košaricu jedan ili više proizvoda, navede podatke potrebne za slanje pošiljke, odabere državu, način dostave i pošalje narudžbu online. Po završetku narudžbe korisnik će e-mailom primiti ponudu na kojoj su naručeni artikli i podaci za uplatu. Ponudu je moguće platiti općom uplatnicom, internet bankarstvom ili pouzećem. U slučaju da je Korisnik odabralo plaćanje pouzećem, podloga se šalje na adresu najkasnije sljedeći radni dan.

U slučaju odabira uplate na račun, ponuda je važeća tri (3) radna dana unutar kojih će naručeni proizvodi biti rezervirani. Po isteku tog roka, ponuda postaje nevažeća i Hrabra pčelica d.o.o. više ne može garantirati za dostupnost naručenih proizvoda.

4. Dostava

Dostavu vršimo putem dostavljačke službe EuroExpress d.o.o., a uobičajeno vrijeme isporuke je 2-3 radna dana na području cijele Bosne i Hercegovine (vrijeme isporuke počinje teći sljedeći radni dan nakon primitka uplate ili nakon narudžbe s odabranim plaćanjem pouzećem).

Dostava nije uključena u cijenu proizvoda. Cijena dostave se generira u kalkulaciji prilikom odabira načina plaćanja. 

Korisnik je obvezan navesti kod narudžbe broj mobitela, te na taj način će biti informiran sa strane dostavne službe kada je planirana dostava našeg proizvoda na njegovoj adresi.

5. Povrat sredstava

Sukladno zakonu o zaštiti potrošača, u slučaju kupovine na daljinu (kada se ne radi o osobnom preuzimanju nego se roba šalje dostavnom službom), ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to, u roku 14 dana od datuma isporuke proizvoda. Ugovor možete jednostrano raskinuti putem nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor. Obrazac o jednostranom raskidu ugovora sklopljenog na daljinu možete preuzeti ovdje.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupati ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat uplaćenog iznosa izvršiti ćemo nakon što je roba vraćena. Povrat robe morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može nam se obratiti na tel. 063/479-005 ili e-mail adresu: info@casmatino.ba radi obavjesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

U slučaju jednostranog raskida ugovora tvrka Hrabra pčelica d.o.o. prihvaća isključivo povrat proizvoda bez ikakvog minimalnog oštećenja, u originalnom neoštećenom pakiranju.

6. Zamjena robe i reklamacija

Kupac može reklamirati proizvod osobno ili poslati prigovor sa slikama na e-mail:info@casmatino.ba.

Reklamacija se može predati samo do 24 sata od preuzimanja podloge, stoga je potrebno odmah nakon primitka cijelu podlogu pregledati i prijaviti odmah moguće greške. Mi prije slanja svaku podlogu detaljno pregledamo, pa je nemoguće da bi ste od nas primili podlogu sa fizičkim oštećenjem. Proizvod NIJE otporan na mehanička oštećenja i izrađen je od mekanih materijala (više informacija u vezi materijala je navedeno uz svaki proizvod na stranici www.casmatino.ba – kliknite na tab “Materijal”) radi sigurnosti djece. Stoga je njegovo oštećenje djecom, noktićima od beba i mehaničko oštećenje moguće te naknadne oštećenja sličnog karaktera nije moguće reklamirati.

Proizvodi ne bi trebali biti dugotrajno izloženi suncu, nepovoljnim vremenskim uvjetima, ne skladištiti u blizini izvora topline. Bilo koje nepravilnosti površine, izbočine te otisci se ne smatraju greškom ako nije narušen integritet površine.

Ukoliko je razlog zamjene neispravna roba, zamjena ide na račun trvrtke Hrabra pčelica d.o.o., a ukoliko je riječ o zamjeni robe zbog želje kupca, kupac šalje robu o svom trošku.

Prodavatelj nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obaveze koje se nalaze u domeni dostavne službe, ali će u dogovoru s njima osigurati najbolju moguću uslugu za svakog kupca. Ako prilikom preuzimanja robe kupac primjeti bilo kakvo oštećenje, dužan je reklamaciju uputiti dostavljaču na licu mjesta te istu javiti pismenim putem na e-mail:info@casmatino.ba.

Na sve primjedbe i prigovore odgovoriti ćemo u roku od najviše 7 dana.

Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: Hrabra pčelica d.o.o., Viteza Mile Bošnjaka 32, 88240 Posušje

7. Pravo na otkazivanje narudžbe

I trgovac (Hrabra pčelica d.o.o.) i kupac mogu iskoristiti pravo na raskid ugovora (otkaz narudžbe) prije slanja robe na isporuku, uz povrat prethodno uplaćenih sredstava.

Ukoliko trgovac (Hrabra pčelica d.o.o.) iz bilo kojeg razloga ne može isporučiti plaćenu robu, kupcu se nudi zamjenski artikl a ukoliko ga kupac ne želi, uplaćena sredstva se u cijelosti vraćaju kupcu.

Ukoliko kupac odluči raskinuti ugovor (otkazati narudžbu) prije nego je roba poslana na isporuku, povrat sredstava će biti izvršen u roku 3 (tri) radna dana.
Ukoliko kupac odluči otkazati narudžbu nakon što je roba poslana na isporuku, povrat sredstava će biti izvršen u roku 3 (tri) radna dana nakon primitka povrata robe od strane kupca, umanjen za trošak dostave.

Pravo Bosne i Hercegovine je mjerodavno za tumačenje i primjenu pravnih pitanja vezanih uz uvjete korištenja materijala objavljenih na web stranicama www.casmatino.ba a stvarno nadležni sud u Širokom Brijegu je isključivo nadležan za sve zahtjeve i sporove nastale uslijed korištenja predmetnih materijala.

8. Promjena uvjeta korištenja

Hrabra pčelica d.o.o. zadržava pravo promjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave. Posjetitelji su dužni uočiti te promjene te im se pravovremeno prilagoditi.

 

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka

Hrabra pčelica d.o.o se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici tvrtke Hrabra pčelica d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Pročitajte cijelu Izjavu o zaštiti podataka

U Posušju, 15. listopada 2019.

Dokumenti za download

Opći uvjeti poslovanja društva Hrabra pčelica d.o.o. koji vrijede od 15.10.2019.